گزارش جلسات

130

اعضای هیات علمی و دانشجویان با (SDH) آشنا می شوند

دوشنبه ٧ خرداد ١٣٩٧ ساعت ١١:٢٤ ق.ظ ( بازدید : 285 نفر )

تصویب برگزاری همایش ملی در سومین جلسه (SDH) دانشگاه

شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٧ ساعت ١٠:٣٦ ق.ظ ( بازدید : 295 نفر )

دومین جلسه کمیته مولفه های اجتماعی سلامت (SDH) برگزار شد

شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٧ ساعت ١٠:٣٥ ق.ظ ( بازدید : 279 نفر )

برگزاری نخستین جلسه مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت(SDH)

شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٧ ساعت ١٠:٣٤ ق.ظ ( بازدید : 257 نفر )
فاقد نظر