رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه اعلام کرد پيرو نامه  رياست محترم دبيرخانه شوراي عالي سلامت وامنيت غذايي کشور  مبني بر تدوين برش برنامه عملياتي 6 ماهه دوم سال جاري و سال 1403 دانشگاه ، این دبیرخانه در روز یکشنبه مورخ 9مهرماه1402 ساعت 10 صبح ، اولين جلسه توجیهی و هماهنگي تدوين برش برنامه عملياتي ذيل سند ملي دانش بنيان امنيت غذايي ابلاغي رياست محترم جمهور، با همکاری مدیریت تغذیه حوزه بهداشت در محل دفتر معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار نمود . وی افزود در این جلسه نمایندگان کلیه معاونتهای دانشگاه و کارشناسان  تدوين سند جامع سلامت استان حضور داشتند . و مقررگردیدگزارش اولیه برش برنامه عملیاتی تا 15 مهرماه 1402 جهت ارسال به وزارتخانه به دبیرخانه شوراي سلامت وامنيت غذايي دانشگاه واصل گردد.

 


فاقد نظر