کارگاه آموزشی بهداشت روان و توانمندسازی اعضای خانه مشارکت مردم در حوزه سلامت استان برگزار شد

کارگاه آموزشی بهداشت روان و توانمندسازی اعضای خانه مشارکت مردم در حوزه سلامت با حضور رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مدیرگروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و رئیس خانه مشارکت‌های مردم در حوزه سلامت استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وب دا، این کارگاه به منظور هم افزایی فعالیت ها و نقش اعضای خانه مشارکت مردم در حوزه سلامت استان در حفظ و ارتقای سلامت اعضای تحت پوشش خود و توانمندسازی سایر افراد جامعه برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی همچنین نمایندگان تشکل‌ هیئت های مذهبی، انجمن اولیا و مربیان، خانه مطبوعات و رسانه ها، تشکل های دانشجویی، جمعیت هلال احمر و سازمان های مردم نهاد استان نیز حضور داشتند.

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد: خانه مشارکت فضایی برای تعامل شبکه های مختلف مردمی و مشارکت در فرآیند تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های سلامت محور در سطح استان است.

مهندس محمود بهنیا عنوان کرد: قابلیت هایی همچون انتقال انتظارات و صدای مردم، تسهیل ایجاد تغییر در جامعه به واسطه دسترسی سریع‌تر به شبکه مردمی، الگوی تغییر رفتار به واسطه تسهیل انتقال پیام ها به اعضای شبکه مردمی، فراهم شدن امکان توانمند سازی شبکه های مردم به واسطه تقسیم کار بین میانجیان، آگاهی دقیق از منابع و ظرفیت های مردمی، خلاقیت در ارائه خدمات و انتقال پیام‌ها، افزایش پوشش و دسترسی به گروه های مردمی و ... از دلایل ضرورت حضور اعضای خانه مشارکت مردم در حوزه سلامت است.

در این کارگاه آموزشی مقرر شد اعضای خانه مشارکت مردم در حوزه سلامت استان ضمن انتقال موضوعات مطرح شده در کارگاه آموزشی به زیرمجوعه خود در تشکل های مربوطه، با فعال کردن دبیرخانه ها و جلسات منظم خانه های مشارکت مردم در حوزه سلامت در سطح استانی و شهرستانی، درخصوص مطالبات و نیازسنجی جوامع تحت پوشش خود با دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی مکاتبات لازم را انجام داده و براساس برنامه عملیاتی پیشنهادی خود، در طول سال پیگیر همکاری های خود در حوزه سلامت تشکل مربوطه و سایر اقشار جامعه باشند.

گفتنی است این جلسات به صورت مستمر طی سال و بر اساس مفاد مندرج در سند جامع سلامت استان و مسائل مبتلابه استان تشکیل و پیگیری خواهد شد.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر